Interview met Wiert Smid n.a.v. continuïteitsdilemma’s

Een scherpere blik van organisaties op hun eigen continuïteitsrisico’s maakt voor accountants een wereld van verschil, aldus Wiert Smid, voorzitter van de werkgroep Continuïteit en senior director bij het vaktechnisch bureau van PwC. ‘Als werkgroep Continuïteit vinden we een viability statement zoals ze in de UK hebben daarom een goed idee.´

Een scherpere blik van organisaties op hun eigen continuïteitsrisico’s maakt voor accountants een wereld van verschil’

In de NBA Dilemmapp is er momenteel een serie aan casussen te vinden rond het thema continuïteit. Daarnaast gaan we ook in gesprek. Deze keer met Wiert Smid, voorzitter van de werkgroep Continuïteit en senior director bij  het vaktechnisch bureau van PwC.  

‘Wanneer is genoeg genoeg?’

Een scherpere blik van organisaties op hun eigen continuïteitsrisico’s maakt voor accountants een wereld van verschil, aldus Wiert Smid, voorzitter van de werkgroep Continuïteit en senior director bij  het vaktechnisch bureau van PwC. ‘Als werkgroep Continuïteit vinden we een viability statement zoals ze in de UK hebben daarom een goed idee.´ 

Vanwaar je affiniteit met het onderwerp?

‘Omdat ik vind dat je moet kunnen afgaan op de betrouwbaarheid van cijfers. Daarvoor moet je ook kijken naar de lange termijn. Welke toekomstige ontwikkelingen die bekend zijn op het moment dat de jaarstukken worden opgesteld, kunnen van invloed zijn op de financiën van de onderneming? Ik vind in zijn algemeenheid dat betrouwbaarheid van informatie essentieel is voor een samenleving. Of dat nu de jaarrekening van een bedrijf betreft of de ingrediënten die op de etiketten van levensmiddelen staan.’