Belangrijkste resultaten 27e CEO Survey - Insurance

"Zo'n 39 procent van de respondenten in de verzekeringssector betwijfelt of hun bedrijf op de lange termijn toekomstbestendig is als zij doorgaan op de huidige koers. Dit cijfer is iets hoger dan dan wat men twaalf maanden geleden zei."

De resultaten van de PwC’s 27e CEO Survey laten zien dat een overgrote meerderheid van de bedrijven bezig is met transformaties. De urgentie om continu te veranderen blijft hoog. 39 procent van de CEO’s in de verzekeringssector denkt dat hun bedrijf niet toekomstbestendig is als zij geen veranderingen doorvoeren. Wereldwijd namen 4.702 CEO's deel aan de 27e CEO Survey, onder wie 274 uit de verzekeringssector.

Economische vooruitzichten

Het pessimisme van vorig jaar is veranderd in een meer gevarieerd beeld

Uit de CEO Survey van vorig jaar bleek dat CEO's overwegend negatief waren over hun verwachtingen voor de economie. Tachtig procent van de respondenten verwachtte toen economische achteruitgang. De CEO Survey van dit jaar laat een veel gevarieerder beeld zien, hoewel de meerderheid van de CEO's nog steeds uitgaat van wereldwijde economische krimp in plaats van groei. Tegen de trend in verwacht een kleine meerderheid van de CEO's in de verzekeringssector echter economische groei in de komende twaalf maanden.