'Worden als Helena'

'Worden als Helena'

Rachel houdt van uitdagingen en veranderingen. Te lang hetzelfde doen is niet aan haar besteed. Ze geeft jonge actuarissen aan om vooral in beweging te blijven, en hun passie te volgen. Doe wat je aanspreekt, kies bewust waarmee je bezig bent. Ontdek en ervaar de gehele actuariële keten en zowel de 1e als de 2e lijn.  Ze wil mensen om zich heen stimuleren en tot ontwikkeling aanzetten. 

In gesprek met Rachel Bonsel “Worden als Helena” 
over paarden, structuur, je eigen koers varen, kernwaarden en Katrien Antonio

Rachel (spreek haar naam in het Engels uit; 30 jaar oud) is Partner bij Arcturus, een zelfstandig bureau voor actuariële consultancy en dienstverlening met een focus op schade- en inkomensverzekeringen. De laatste jaren breidt de dienstverlening van Arcturus zich ook verder uit naar levens- en pensioenverzekeringen, data science en financial risk management. Daarnaast zet Arcturus vanuit haar kracht en affiniteit in op een passende bijdrage aan het actuele thema duurzaamheid. De naam Arcturus is afkomstig uit de astronomie: Arcturus is de helderste ster in het sterrenbeeld Ossenhoeder (Boötes). In juni is de ster rond middernacht goed zichtbaar boven de zuidelijke hemel. De Grieken spraken van ‘hoeder der beren’, vanwege de positie dichtbij de Grote Beer.
Rachel begon 10 jaar geleden, nog in haar studententijd, als actuarieel assistent bij Arcturus, waar ze al snel doorgroeide naar de positie van junior actuaris en vervolgens de stappen maakte van actuaris naar senior actuaris tot ze uiteindelijk in 2021 partner werd. Alles bij een en hetzelfde bureau, maar als consultant betrokken bij veel verschillende verzekeraars en opdrachten. Naast haar rol als partner bij Arcturus treedt ze ook op als docent binnen de Postdoctorale beroepsopleiding (APC) van de Amsterdam Business School (UvA) voor de module Productontwikkeling (AOV).

Interview: Anno Bousema, partner Financial Assets Actuarial Executive Search.
Dit is het 19e interview in een reeks van 25 gesprekken met actuarieel professionals, die gepubliceerd worden op actuaris.nl en LinkedIn.

Karel V

We hebben voor het interview afgesproken in de Brasserie van Hotel Karel V, hartje Utrecht. Een prachtige locatie met een lange geschiedenis, die helemaal terug gaat tot in de Romeinse tijd. Voor de diehard historici onder ons: het hotel dankt zijn naam aan keizer Karel V, een van de prominente gasten die hier verbleef met zijn zuster Maria van Hongarije. In 1546 bezochten zij de vergadering van de Orde van het Gulden Vlies. Het was op het hoogtepunt van zijn roem: de ambitieuze Karel V regeerde over het grootste Europese rijk ooit. Hij streefde er naar dat in zijn rijk “de zon nooit onder zou gaan”. Ambitie heeft Rachel ook zal blijken tijdens onze lange lunch. Het wordt een interessante en ook verrassende ontmoeting, waarin Rachel me zorgvuldig en weloverwogen formulerend meeneemt in haar levens- en professionele reis tot nu. Die start in Rotterdam.  

Paplepel

Rachel is dochter van 2 gekende en zeer ervaren actuarissen: Jan Hooper en Hans Bonsel. De appel valt inderdaad niet ver van de boom, gaan we zien. Moeder Jan (inderdaad ook Engels uitgesproken, daarover later meer) is medeoprichtster van Arcturus, en vader Hans heeft meer dan 30 jaar in verschillende rollen voor ING en Nationale Nederlanden gewerkt, het laatst als CRO van NN Leven. Dat Rachel in de voetsporen van haar vader en moeder is getreden, en ook actuaris werd, is natuurlijk geen toeval, maar dat kwam niet omdat haar ouders daarop aandrongen. De keuze voor actuariaat ontwikkelde zich als vanzelf toen er na de middelbare school voor een studie gekozen moest worden. Haar broer, die tweeënhalf jaar jonger is, koos voor een medische studierichting. Hij is klaar met zijn opleiding tot basisarts en nu aan het promoveren binnen het vakgebied orthopedie.
Rachel en haar broer zijn geboren en getogen in Rotterdam en groeiden op in een liefdevol en warm gezin. Ze heeft veel buiten gespeeld als kind, vooral aan de overkant op het plein van de school die tegenover hun huis lag, “Waar je heerlijk kon skeeleren en allerlei andere spelletjes met de kinderen uit de buurt kon doen”. Haar ouders stimuleerden de beide kinderen om zich breed te ontwikkelen, en daar behoorden zeker ook sport en muziek bij. Zo heeft Rachel op korfbal en tennis gezeten, maar ze is uiteindelijk toch gevallen voor de paardensport, net als haar moeder. Op het muzikale vlak koos ze voor de piano. Tot haar 18e had ze les, daarna waren er andere prioriteiten en keuzes. Maar oude liefde roest niet: ze is onlangs weer begonnen en wil dat volhouden want “muziek maken geeft erg veel voldoening en plezier”.

Briljante leerling

Rachel bezocht de Montessorischool in Rotterdam. De onderwijsfilosofie op Montessorischolen gaat uit van een individuele leerweg binnen de groep. En zo kon ze zelfstandig werken en leren, en zich snel verder ontwikkelen. Dat ging vanzelf en makkelijk, ook op middelbare onderwijs, zeker in de eerste 2 klassen. Maar daarna moest ze uiteindelijk toch wel serieus aan de bak en harder werken. Vooral in de vierde klas moest ze zich wat meer inspannen om voor de proefwerken en tentamens goede cijfers te halen. Ze koos in de laatste klassen van het tweetalig VWO voor de profielen natuur en gezondheid en natuur en techniek. Ze is bescheiden over haar prestaties, maar als je op je eindlijst een tien voor wiskunde en 4 negens voor de andere exacte vakken behaalt, mag je van mij spreken van een bovengemiddelde, nee, zelfs van een briljante leerling. Ter voorbereiding op haar vervolgstudie -Rachel houdt van een planmatige en gestructureerde aanpak- deed ze tijdens het laatste jaar van de middelbare school mee aan een project over vervolgstudies, met name in kwantitatieve richtingen. En een van die zou het ook worden.  

Afrikaanse roots

Jan, de moeder van Rachel en haar opa en oma komen uit Zimbabwe, het voormalige Rhodesië, waar Engels en Shona de voertalen zijn. Haar grootvader en grootmoeder bestierden een paardenmanege in Rhodesië en het is dus niet verwonderlijk dat Jan, die met paarden is opgegroeid, een verwoed amazone werd en tot op de dag van vandaag is gebleven. Toen Rachel als 8-jarige ook voor de paardensport koos, ze beoefende zowel de disciplines springen als dressuur, wisselde ze in het begin steeds van paard. Rond de tijd dat ze 10 was kochten haar ouders een paard voor Jan en Rachel samen. Dit paard was pittig en had een sterk karakter. Dat paste haar niet. Daarom werd besloten om over te stappen op een brave pony. Die later werd vervangen door een heus eigen paard. Ze heeft om dit paard uit te kiezen een dag van school gespijbeld, wat ze heel moeilijk en vervelend vond, “Dat doe je toch niet…”. Maar de drang om een paard te vinden (“reuze spannend”) was echter groter dan haar plichtbesef en neiging zich aan de regels te houden. Het werd (opnieuw een braaf) paard, want ze houdt niet van schrikkerige paarden. Ook haar laatste paard, dat nu met pensioen is, wordt vaak geclassificeerd als politiepaard omdat hij bomproof is.  

Katrien Antonio

We pakken de draad van haar opleiding weer op. In principe ging het bij Rachels studiekeuze na de middelbare school om een drietal studies: scheikunde, wiskunde of actuariaat. De beroepskeuzeadviseur die ze in de arm nam om haar koers te bepalen, gaf op basis van de uitslag van de test aan dat ze eigenlijk alles kon gaan doen. De pure wiskunde viel af omdat die te weinig toepassingsgericht is. Na enig wikken en wegen werd het dan toch actuariaat. Ik was er niet bij, maar ik schat in dat haar ouders haar dit niet afgeraden hebben…. Ze verhuisde naar Amsterdam en begon op de UvA met de studie actuariaat en econometrie, werd meteen lid van de studentenvereniging VSAE. Wat velen niet lukt -en dat zal niet verbazen- deed Rachel wel: ze rondde de studie gewoon volgens het standaardrooster af, planmatig, soepel en zonder enige vertraging. Haar afstudeerrichting in de Master was schadeverzekeringen. Haar voorbeeld was en is UvA-professor Katrien Antonio. Die heeft haar begeleid bij de totstandkoming van haar scripties. “Katrien legt lat hoog is soms ook echt wel streng, maar ze heeft me gestimuleerd het uiterste uit mezelf te halen, daar ben ik haar erg dankbaar voor, chapeau!”
Al tijdens het laatste jaar van haar studie wordt ze werkstudent bij Arcturus, het bedrijf mede van haar moeder. Ze wordt al snel gedetacheerd, onder meer bij ANWB-verzekeraar Unigarant, waar ze als junior actuaris aan de slag gaat; meteen het diepe in, een erg leerzame tijd.

Vaar je eigen koers

Rachel heeft de laatste jaren een opmerkelijke ontwikkeling doorgemaakt, zichzelf meer en meer ontdekt. Terwijl ze voorheen de neiging had vooral te volgen en zich aan te passen (“Ik was nogal braaf en volgzaam”), bemerkt ze dat ze van nature eigenlijk graag het initiatief en de leiding neemt. Zeker na het volgen van de training Young Executive Program bij de Baak ontdekte ze dat het fijn is om uit te gaan van jezelf, je eigen plan te trekken en je eigen koers te varen, uiteraard rekening houdend met anderen en je omgeving. Deze bewustwording geeft haar ruimte en vrijheid en heeft ertoe geleid dat ze meer en meer haar authentieke aard volgt en verantwoordelijkheid en het voortouw neemt. “En het klopt achteraf ook wel”, beaamt ze, “Ik ben bijvoorbeeld in mijn vriendinnengroep, die ik al vanaf de middelbare school ken, vaak de organisator en regelaar van onze gezamenlijke uitjes”. Ook bij een langdurige opdracht bij a.s.r., waar ze gedetacheerd zat op de schade afdeling, bemerkte ze dat de coördinerende rol die ze kreeg, haar prima paste.

Kernwaarden

Voor een jonge high potential professional vind ik dat Rachel al ver in het leven staat. Haar rustige, evenwichtige en weloverwogen persoonlijkheid beschouwt het leven op basis van een set kernwaarden, waar menigeen een voorbeeld aan kan nemen. Ze gaat uit van eerlijkheid en openheid, niet te snel oordelen, empathie en kansen voor iedereen en samenwerking. In haar werk gaat ze op zoek naar meer dan het pure rekenwerk; een integrale rol, zoals die van Actuariële Functiehouder past daar goed in. Ze wil mensen om zich heen stimuleren en tot ontwikkeling aanzetten. Het coachen van startende en jongere collega’s spreekt haar bijzonder aan. Eigenlijk wil ze zijn zoals Helena uit de Griekse mythologie, haar tweede naam: de fakkel, de stralende, de schitterende, die een voorbeeld is voor anderen en hen meeneemt op reis.

Doe niet te lang hetzelfde

Rachel houdt van uitdagingen en veranderingen. Te lang hetzelfde doen is niet aan haar besteed. Ze geeft jonge actuarissen aan om vooral in beweging te blijven, en hun passie te volgen. Doe wat je aanspreekt, kies bewust waarmee je bezig bent. Ontdek en ervaar de gehele actuariële keten en zowel de 1e als de 2e lijn. Kom je op een punt dat je minder uitdaging hebt, maak dan een nieuwe keuze, luister goed naar jezelf. Er zijn zoveel mogelijkheden binnen en buiten het actuariële werkveld. Het actuariaat zal zich steeds verder gaan verbreden, de ‘wider fields’, buiten de klassieke domeinen buiten het pensioen- en verzekeringsdomein. Ze denkt daarbij bijvoorbeeld aan en ziekenhuizen, overheden, onderwijs- en zorginstellingen en energiemaatschappijen. Ook in deze en vele andere sectoren spelen steeds meer (financiële) risico’s. Hierbij kunnen actuarissen als financial riskmanagers een belangrijke rol vervullen. Maar denk ook aan ontwikkeling van hele nieuwe producten. Producten die out of the box zijn en wij nu nog niet kennen, maar die wel tegemoet komen aan de behoefte om steeds nieuwe en veranderende risico’s te beheersen en af te dekken. Denk hier bijvoorbeeld aan de verzekerbaarheid van klimaatrisico’s. “Vraag je in je loopbaan steeds af of de rol die je hebt, de mensen om je heen en de cultuur van de organisatie jou aan blijven spreken en je uitdaging bieden.”

Toekomstplannen en moeder worden

Een echt lange termijnplanning heeft ze niet, ze kijkt niet te ver vooruit, “Dat kan ook niet, weten we allemaal…”. Rachel zit nu 10 jaar bij Arcturus, en wil heel graag doorgaan. Ze wil nieuwe terreinen ontdekken en de unieke ethos van Arcturus uitdragen. Ze richt zich de komende jaren aan het verder vormgeven en uitvoeren van de strategie van Arcturus, en streeft samen met het partnerteam naar de realisatie van de geformuleerde doelstellingen, “Gebaseerd op onze unieke manier van samenwerken met onze klanten.” Ze werkt hard, gestructureerd en planmatig, en dat stelt haar ook in staat haar werk-privébalans goed te houden. De sleutel is delegeren, plannen en anticiperen. Ze richt zich met veel plezier op de ontwikkeling en coaching van nieuwkomers en juniors binnen Arcturus. En daarnaast is ook het lesgeven aan de UvA een bron van veel plezier. Ze geniet ervan om met de studenten binnen de module productontwikkeling en pricing samen heel praktisch het hele proces stap voor stap doorlopen. 
Verder staan er grote en betekenisvolle dingen te gebeuren in haar leven: Rachel is in blijde verwachting en ze gaat trouwen, dat zijn waarachtig life events. Zij en haar vriend Duco van den As verwachten hun eerste kindje begin volgend jaar. Het leven lacht haar toe, en ze is trots op waar ze nu staat. Maar ze blijft bescheiden, “het is niet een hele grote prestatie”. Ze kijkt erg uit naar begin 2024 waarin ze moeder hoopt te worden. Of de nieuwe wereldburger in de voetsporen van haar, haar ouders en haar partner Duco (die naast actuariaat ook rechten gestudeerd heeft en zichzelf bekwaamd heeft binnen het IT-domein) gaat stappen en ook kiest voor de actuariële professie moet nog blijken, maar ik persoonlijk acht die kans zeker niet uitgesloten….