Werken in een financieel complexe omgeving maakt het controllersvak nog boeiender

‘Solvency II is het Europese toezichtregime waar ook Achmea onder valt. Het bevat eisen waar verzekeraars aan moeten voldoen. De belangrijkste daarvan zijn de risicogebaseerde kapitaaleisen en de waardering van de balans op marktwaarde. Het helpt ons en ook de toezichthouders om risico’s eerder te signaleren en waar nodig actie te ondernemen. Daarmee leveren Solvency rapportages cruciale stuurinformatie op die de basis vormen voor strategische keuzes en de continuïteit van de organisatie. Ons team is verantwoordelijk voor de oplevering, controle en analyse van die rapportages.’

Teun Schilder is Junior Financial Controller bij Achmea. Tijdens zijn studie switchte hij van Econometrie naar Business Economics. ‘Cijfers hebben me altijd getrokken en een beetje puzzelen met getallen vind ik geweldig. Het is leuk om te doorgronden hoe financiële stromen lopen en te doorzien wat de effecten zijn van bijvoorbeeld een rentestijging op je balans. Ik ben een jaar penningmeester geweest van een studentenvoetbalvereniging. Met het uitbreken van het coronavirus moet je dan aan allerlei knoppen draaien om de begroting kloppend te houden. Leuk werk om te doen, ook al betekende het dat de bierprijs omhoog moest.’

Multidisciplinair

Het lag voor de hand dat Teun na het afronden van zijn studie koos voor een baan als Controller. Dat zijn keus daarbij uiteindelijk viel op Achmea had te maken met de complexiteit van de organisatie. ‘Dat maakt het werk als Controller voor mij extra interessant. Neem alleen al het pakket eisen dat Solvency II aan een verzekeraars stelt. Als Controller dwingt het je om je ook te verdiepen in het werk van een Risicomanager en Actuaris. Met hen trek ik dan ook intensief op om de Solvency rapportages op te kunnen leveren. En omdat ik vanuit de holding werk krijg je te maken met een grote diversiteit aan organisaties met elk hun (eigen)aardigheden; schade-, zorg-, levenverzekeraars, pensioeninstellingen en vermogensbeheerder.’

Leerproces

Teun werkt sinds een half jaar bij Achmea en was koud door zijn inwerkperiode heen toen het jaarwerk begon. ‘Naar ik begrepen heb een van de zwaarste en drukste perioden. Voor mij een enorm leerzame periode. Voor een aantal kleine entiteiten moest ik de risicoberekeningen controleren zoals het counterparty default risk. In overleg met de Actuaris werden de eigen berekeningen vergeleken met wat er uit het systeem komt. Gelukkig namen mijn ervaren collega’s ruim de tijd om me hierin te begeleiden zodat je snel progressie maakt. Solvency II is voor mij gaan leven en ik kijk dan ook uit naar de volgende kwartaalrapportage.’

Iets voor jou? Kijk bij onze vacatures op het gebied van Control