Verplichte weerstandsratio schept schijnwerkelijkheid

De huidige verplichting voor het opnemen van de weerstandsratio in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing levert schijnnauwkeurigheid en geeft wethouders en gemeenteraadsleden slechts beperkt informatie. We kunnen de verplichte weerstandsratio beter afschaffen.

Een belangrijk onderdeel van de huidige invulling van de weerstandsparagraaf is de berekening van de weerstandsratio. Die wordt bepaald door het delen van de beschikbare weerstandscapaciteit te delen door de weerstandscapaciteit die voor risico’s benodigd is .In de toelichting op het BBV staat dat er geen algemene norm is vast te stellen voor de hoogte  van deze ratio. De weerstandsratio is een gevolg van meerdere subjectieve keuzes. Welke risico’s neem je op? Hoe schat je die op waarde? Hoe groot is de kans dat het risico zich voordoet. Hebben deze risico’s zich wel voorgedaan of waren er risico’s die niet waren ingeschat? Voorbeelden hiervan zijn de COVID-19 pandemie (2020-2021), de hoge inflatie in 2022 en het vraagstuk van vluchtelingen uit Oekraïne.

Bron: binnenlandsbestuur.nl | Klik hier voor het originele bericht