Toezicht op algoritmes moet nog concreet gemaakt worden

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft sinds dit jaar een nieuwe tak: de directie Coördinatie Algoritmes (DCA). iBestuur interviewde programmadirecteur Sven Stevenson Hij bouwt met zijn team aan het raamwerk voor toezicht op algoritmes. Aan het concreet beoordelen van algoritmes zijn ze nog niet toe. “Mijn focus ligt allereerst op het versterken van het macroperspectief. “

Met een team van acht mensen en een budget van 1 miljoen euro in 2023 is hij in maart 2023 aan de slag gegaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Het is een team van jonge mensen vertelt hij. “We willen hier mensen hebben die holistisch kijken, naar een breed scala risico’s in verschillende contexten. Het liefst heb je mensen die perspectieven combineren, die behalve juridische bagage kennis hebben in brede zin over digitalisering, over mathematische risico’s van modellen, met een filosofische blik, en kennis van de praktijk van algoritmes.”

Rapportage Algoritmerisico’s Nederland

In juli 2023 bracht hij zijn eerste rapport uit: Rapportage Algoritmerisico’s Nederland (RAN), ee totaaloverzicht van ontwikkelingen, risico’s en uitdagingen, bijeengebracht vanuit het overkoepelende risicoperspectief. In januari staat een volgende rapportage op de rol. De AP wil vanaf elk half jaar een Rapportage Algoritmerisico’s Nederland publiceren, om daarmee een beeld te geven van recente ontwikkelingen, actuele risico’s en bijbehorende uitdagingen.