Stapeling klimaatrisico’s en financiële draagkracht op de woningmarkt

Publicatie ABN AMRO Economische bureau - Auteur Bram Vendel, Econoom

In Nederland kan het niemand ontgaan zijn dat extreme weersomstandigheden zich vandaag de dag al op frequentere basis voordoen. Het is warmer, droger maar ook vaker nat (KNMI). Dit leidt tot schades. Bij zware regenval komen kelders en begane grond onder water te staan. Maar ook buitenshuis zijn ondergelopen wegen en infrastructuur een schadepost en kan de economische activiteit stilvallen. Bij extreme en langdurige droogte daalt het grondwater, waardoor funderingspalen rotten en de fundering verzakt. In de woning ontstaan scheuren en wordt in het ergste geval onbewoonbaar verklaard. Droogte vergroot ook in Nederland de kans op bosbranden en daarmee op schade aan panden nabij bossen.

Als er geen extra adaptatie maatregelen worden genomen zullen deze problemen door klimaatverandering vaker, heftiger en op meer locaties in Nederland voorkomen. Het KNMI bracht onlangs nieuwe inschattingen naar buiten van het veranderend klimaat in Nederland richting 2050 en 2100. Hierin staat dat Nederland droger wordt met meer hittegolven, dat de zeespiegel stijgt en dat zware regenval flink toeneemt1 . Afhankelijk van hoeveel CO2 er wereldwijd wordt uitgestoten, zal bijvoorbeeld het potentiële tekort aan neerslag tijdens de zomer zo’n 13 tot 35 procent toenemen tussen nu en 2050, aldus het KNMI.