Retail banken in 2025 en daarna

De retailbanken sector maakt een enorme verandering door. Een paar jaar geleden was het een vrij eenvoudige sector, maar vandaag de dag zetten technologie en innovatie, toenemende concurrentie, complexiteit van de regelgeving, ingebedde financiering, consolidatie en veranderende verwachtingen van klanten de traditionele bedrijfsmodellen onder enorme druk. Dit ingewikkelde en evoluerende web van trends beïnvloedt wie consumenten vertrouwen en hoe zij hun financiële leven willen leiden. Het dwingt banken ook om zich te buigen over de fundamentele vraag wat een financiële instelling is en welke waarde zij biedt.

Voor leidinggevende teams van gevestigde retailbanken is dit het moment om deze trends beter te begrijpen en zich voor te bereiden op een snel veranderende omgeving. Om hierbij te helpen, hebben wij vijf hypothetische scenario's ontwikkeld hoe de toekomst van de sector er in de komende jaren uit zou kunnen zien.