Monetair Beleidsadvies aan Klaas Knot

Monetair Beleidsadvies aan Klaas Knot

Marco, Senior Econoom over zijn werk bij DNB

“Nederland is maar een van de twintig eurolanden, maar de stem van DNB-president Klaas Knot legt aanzienlijk gewicht in de schaal binnen de Governing Council van de Europese Centrale Bank. Dat komt deels door het voorbereidende werk van mijn afdeling Conjunctuur & Macroanalyse. Hier schrijven we onder andere de halfjaarlijkse Voor- en Najaarsraming, met daarin de economische vooruitzichten voor  Nederland. Daarvoor halen we onder meer prijsstatistieken en inflatiecijfers op bij het Centraal Bureau voor de Statistiek en overleggen we met de specialisten van de Europese Centrale Bank. Ook analyseren we de Europese conjunctuur voor het monetaire beleidsadvies. Tegelijk houden mijn collega’s en ik bijvoorbeeld de Amerikaanse economie scherp in de gaten, want ook internationale ontwikkelingen hebben effect op de inflatie bij ons.

Aan de grote knoppen draaien

Er is in Nederland geen enkel ander instituut dat op deze manier meebeslist over het beteugelen van inflatie. Ik vind het erg interessant om persoonlijk mee te praten over de te volgen strategie. Draaien aan grote knoppen zoals de beleidsrente van de Europese Centrale Bank is behoorlijk technisch, en gebeurt vaak op basis van een model waarbij veel economische theorie en statistiek komt kijken. Mede op basis van onze voorbereiding bepaalt Klaas Knot zijn standpunten binnen de Governing Council. Onze rol is hem met zulke sterke inzichten en argumenten te voeden dat hij maximale invloed heeft. En ik heb het idee dat dat heel goed lukt.

 Ik vind het erg interessant om persoonlijk mee te praten over de te volgen strategie. 

Vertrouwen in een sterke Nederlandse economie

Behalve dat we bijdragen aan het monetaire beleid zijn we ook een belangrijke economische vraagbaak. Voor professionele partijen zoals ministeries en werkgevers- en werknemersorganisaties die inzicht willen hebben in het verloop van de inflatie op de korte en langere termijn. Inflatie is pijnlijk omdat alles duurder wordt en mensen minder te besteden hebben. Daarom is er ook tijd voor vragen vanuit het brede publiek en de media, en voor presentaties op scholen en universiteiten. Een heel mooie mix dus van enerzijds onze diep inhoudelijke betrokkenheid bij het monetaire beleid op Europees niveau, en van anderzijds het heel praktisch en in begrijpelijke taal uitleggen hiervan. Door een ingewikkeld thema als inflatie begrijpelijk te maken werken we behalve aan een sterke economie ook aan vertrouwen in de economie.”

Bron: Werkenbijdnb.nl | Klik hier voor het originele bericht