Maak van data inzicht

Maak van data inzicht

DNB speelt een cruciale rol in betalingsverkeer, met jaarlijkse verwerking van €300.000 miljard aan transacties. Business Intelligence Analist Justa Schouten ontwikkelt dataproducten om inzichten te waarborgen. Ze benadrukt de uitdagingen en groeikansen binnen het dynamische datalandschap van DNB. Professionals met BI-kennis worden uitgenodigd om bij te dragen aan financiële stabiliteit.

Als centrale bank vervult DNB een cruciale rol in het betalingsverkeer, waarbij zij zowel toezicht houdt op alle betrokken partijen als een operationele rol speelt in de verwerking van transacties tussen banken. Jaarlijks verwerkt ze voor meer dan € 300.000 miljard aan overboekingen. ‘Dat levert een enorme hoeveelheid data op. Het is mijn verantwoordelijkheid als Business Intelligence Analist, om de data te verzamelen en beschikbaar te stellen als dataproduct zodat we als organisatie correcte inzichten op het betalingssysteem kunnen garanderen.’

Justa Schouten is Business Intelligence Analist bij de divisie Betalingsverkeer & Marktinfrastructuur (BVM) op de afdeling Betalingsverkeer en Onderpandservices (BOS). Ze studeerde Marketing Intelligence in Groningen (RUG) en vulde dit aan met een studie Marketing & Finance aan de Universität Münster. ‘Vanuit de schoolbanken ben ik aan de slag gegaan bij DNB. Gevoelsmatig had ik veel meer met Finance dan met Marketing en dan tref je hier een bijzonder interessante en uitdagende omgeving. Het inspireert het me om met behulp van data bij te dragen aan financiële stabiliteit en daarmee aan duurzame welvaart voor iedereen.’

Een voorbeeld

Als Analist vertaal je de wensen van de gebruiker naar ICT-oplossingen. Je ontwikkelt dataproducten en zorgt ervoor dat deze tijdig beschikbaar is voor de gebruikers. Dat betekent dat je in eerste instantie met de gebruiker aan de slag gaat om helder te krijgen wat het doel is dat ze willen bereiken en welke data daarvoor nodig is. Een simpel voorbeeld is de rentebetalingen die DNB moet vergoeden over de saldi van banken. Ik zoek dan uit welke bronnen we daarvoor gebruiken, hoe we deze data kunnen ontsluiten en zorg dat deze worden omgezet in datamodellen. Dat doe je binnen scrumteams in samenspraak met ICT. Functioneel stuur ik daarbij de engineers aan. Ik vind het geweldig om de schakel te zijn tussen gebruikers en ICT. Het dwingt me de inhoudelijke verdieping te zoeken in de data en mijn technische kennis van datamanagement te verbreden richting datawarehouse, Azure en SQL.’

Uitdagingen

Het datalandschap binnen BOS is enorm in beweging. Recent is in de Eurozone het Europees Betalingssysteem vernieuwd waardoor vrijwel alles op de schop is gegaan. Dat biedt natuurlijk de kans om zaken opnieuw, maar vooral beter en naar de laatste inzichten, in te regelen. Daarnaast wordt de scope van ons werkveld verbreed naar andere divisies van DNB en gaan we ook dataoplossingen realiseren voor bijvoorbeeld Financiële Markten en Economisch Beleid & Onderzoek. Voor nieuwkomers een uitgelezen kans om zich in een divisie te verdiepen en een goede klantrelatie op te bouwen.

Wil jij met je kennis van Business Intelligence, je inzetten voor een gezond Nederlands financieel stelsel, dan komen we graag met je in contact. Uit ervaring weet ik dat je hier de kans en de tijd krijgt om te groeien zowel vakinhoudelijk als persoonlijk. Als een not-for-profit organisatie, draait het hier primair om kwaliteit, transparantie en betrouwbaarheid.’

Lees meer over de rol van Business Intelligence Analist