Internationale waardeoverdracht pensioen wordt door Europese rechtspraak eenvoudiger

Het besluit internationale aspecten van pensioen is naar aanleiding van de uitspraken van het Europees Hof van Justitie van 16 november 2023 aangepast.

Op 16 november 2023 heeft het Europees Hof van Justitie twee uitspraken gedaan over de eisen die Nederland stelt aan internationale waardeoverdracht. Het gaat om de volgende eisen:

  1. Internationale waardeoverdracht is slechts mogelijk als de afkoopmogelijkheden van pensioen in het buitenland niet ruimer zijn;
  2. De pensioenuitvoerder moet aansprakelijkheid aanvaarden voor de Nederlandse belastingheffing.

Lees verder >>