In mei zet doorstromer meer overwaarde in voor aanschaf nieuwe woning

In mei zet doorstromer meer overwaarde in voor aanschaf nieuwe woning

Afgelopen maand werden circa 37.500 hypotheken aangevraagd via het HDN Platform. Dat is een stijging van meer dan 20% ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder (30.647). Wat vooral opvalt is dat doorstromers weer in toenemende mate overwaarde inzetten bij de aanschaf van een nieuwe woning.

Het verschil tussen de gemiddelde hypotheeksom en de marktwaarde was in mei € 211.000; het hoogste ooit. Doorstromers sluiten op dit moment dus relatief minder hoge hypotheken af voor hun nieuwe woningen. Dit blijkt uit cijfers van HDN (Hypotheken Data Netwerk).

Hypotheekmarkt groeit stabiel door

Gekeken naar het aantal hypotheekaanvragen in mei de afgelopen vijf jaar dan zien we een vergelijkbaar beeld met vorige maand, namelijk een forse groei ten opzichte van 2023 maar nog geen evenaring van het niveau van 2022 en eerder. Dit met name door een achterblijvende niet-kopersmarkt. De kopersmarkt blijft het goed doen en is met circa 23.500 aanvragen terug op het niveau van 2021. De periode vóór de sterke rentestijgingen. Het aantal aanvragen in de niet-kopersmarkt steeg met zo’n 3.000 aanvragen naar 14.000 waarvan circa driekwart een (onderhandse) verhoging of tweede hypotheek was.
Met 37.500 aanvragen verliep mei zoals gebruikelijk iets rustiger dan april (45.000). Dit heeft te maken met de verschillende feestdagen en meivakantie.

[...]