Hoe voer ik een Fundamental Rights Impact Assessment uit?

Hoe voer ik een Fundamental Rights Impact Assessment uit?

Nu de AI Act weer een stap dichterbij is, wordt het tijd de verplichtingen uit deze nieuwe Europese wet eens nader onder de loep te nemen. Eén aspect springt er daarbij uit: het moeten uitvoeren van een Fundamental Rights Impact Assessment of FRIA. Waar gaat dat om?

Nu de AI Act weer een stap dichterbij is, wordt het tijd de verplichtingen uit deze nieuwe Europese wet eens nader onder de loep te nemen. Wie een hoog risico AI-systeem heeft, krijg namelijk een hele berg eisen over zich heen. Die zijn bedoeld om de risico’s te mitigeren en te zorgen dat het systeem geen rare dingen gaat doen. Eén aspect springt er daarbij uit: het moeten uitvoeren van een Fundamental Rights Impact Assessment of FRIA. Waar gaat dat om?

Impact op fundamentele rechten

Impact Assessments zijn systematische evaluaties van de consequenties – met name risico’s – van een nieuw systeem of activiteit. Bekend is natuurlijk de Data Protection Impact Assessment (DPIA) uit de AVG. Wie met de Sustainable Development Goals (SDG) werkt, kent de Social Impact Assessment (SIA). En zo zijn er nog wel meer te noemen.
Bij invoering van de AI Act kwam vanuit het Europees Parlement het idee om een variant hiervoor in te voeren die gericht is op het beheersen van risico’s voor fundamentele rechten. Dit is zeg maar de EU term voor grondrechten, maar het is breder: ook zaken als milieuconsequenties vallen eronder. De eis voor een FRIA is ingegeven door zorgen over bijvoorbeeld discriminatie of misbruik van persoonsgegevens, maar indirect ook door zaken als het enorme energieverbruik bij het maken van AI-modellen of het weg automatiseren van banen.

Ga naar het volledige artikel >>