Garanties in het nieuwe pensioenstelsel

Garanties in het nieuwe pensioenstelsel

Bij de invulling van nieuwe pensioenregelingen is er veel aandacht voor het beperken van (de kans op) pensioenverlagingen. Wij stellen een alternatieve methode voor, de variabele uitkering met garantie, die pensioenverlagingen voorkomt door een geschikte invulling van beschermings- en overrendemententoedeling. Deze methode kan pensioenverlagingen geheel uitsluiten.

Rapport Netspar van Matthijs Kokken, Bas Werker en Theo Nijman

“Bescherming van pensioenuitkeringen via persoonlijke vermogens is transparanter en effectiever dan via de solidariteitsreserve. Het voorkomt tevens nieuwe omslagfinanciering.”

Bij de invulling van nieuwe pensioenregelingen is er veel aandacht voor het beperken van (de kans op) pensioenverlagingen. De zogenaamde Ortec-methode doet dit door gebruik te maken van de solidariteitsreserve waaruit het pensioeninkomen, indien nodig, wordt aangevuld. Wij stellen een alternatieve methode voor, de variabele uitkering met garantie, die pensioenverlagingen voorkomt door een geschikte invulling van beschermings- en overrendemententoedeling. Deze methode kan pensioenverlagingen geheel uitsluiten. We vergelijken beide benaderingen op verschillende vlakken.

Lees rapport >>