ESG - Samengestelde risico’s in klimaatscenario’s: is de impact groter dan de som der delen?

ESG - Samengestelde risico’s in klimaatscenario’s: is de impact groter dan de som der delen?

Een van de beperkingen van de huidige klimaatscenario's en -modellen is dat ze geen rekening houden met samengestelde risico’s. Samengesteld risico kan optreden wanneer meer dan één schok zich in combinatie voordoet.

Bij het gebruik van klimaatscenario's is het belangrijk om bewust te zijn van de aannames die ten grondslag liggen aan deze scenario's en de beperkingen ervan. Een van de beperkingen van de huidige klimaatscenario's en -modellen is dat ze geen rekening houden met samengestelde risico’s. Samengesteld risico kan optreden wanneer meer dan één schok zich in combinatie voordoet. De gevolgen voor de economie en de samenleving kunnen niet-lineair en complex zijn en de totale gevolgen kunnen groter zijn dan de som van de afzonderlijke delen als gevolg van interacties tussen de schokken binnen bijvoorbeeld het milieu, bedrijven, huishoudens en/of de economie als geheel. In deze notitie verkennen we samengestelde risico's en hun mogelijke drijvende krachten/transmissiemechanismen. We stellen vast dat deze risico's materieel en relevant kunnen zijn.

  • Als een specifieke klimaatschok wordt gecombineerd met een andere schok (klimaat- of anderszins), kunnen deze schokken op elkaar inwerken en elkaar versterken
  • Dit “samengestelde risico” kan vaak materieel en relevant zijn
  • Transmissiemechanismen zijn afhankelijk van combinatie van schokken en landenspecifieke kenmerken
  • Indirecte effecten kunnen groter dan de directe impact
  • De huidige modellen/tools zijn niet toegerust om het samengestelde risico volledig te kwantificeren en kunnen daarom de negatieve impact onderschatten

Ga naar het complete artikel op abnamro.com>>