De kracht - en het belang van interne beheersing in het mkb

Artikel Mark van Kempen, Lecturer Nijenrode

Hoewel boekhoudschandalen in het mkb minder vaak voorkomen dan in grote multinationale ondernemingen, zijn er nog steeds incidenten geweest waarbij mkb-bedrijven betrokken waren bij frauduleuze boekhoudpraktijken of andere vormen van financiële misstanden. Het is echter belangrijk om op te merken dat dergelijke gevallen vaak minder publiciteit krijgen dan schandalen in grote bedrijven vanwege de kleinere omvang en minder prominente positie van mkb-bedrijven.

Enkele (recente) voorbeelden van boekhoudschandalen in het mkb:

  • Fraude door dga’s / managers: In sommige gevallen zijn dga’s of managers van mkb-bedrijven betrokken bij frauduleuze activiteiten, zoals het opzettelijk manipuleren van financiële gegevens om de prestaties van het bedrijf beter voor te stellen dan ze in werkelijkheid zijn. Voorbeelden zijn het verhogen van winsten, het verbergen van verliezen of het misbruiken van bedrijfsmiddelen voor persoonlijk gewin.
  • Onnauwkeurige financiële rapportages: Administratieve fouten, gebrek aan interne controlemaatregelen of onvoldoende toezicht kunnen leiden tot foutieve, onnauwkeurige en onbetrouwbare financiële rapportages. Dit kan het resultaat zijn van nalatigheid, onvoldoende kennis van boekhoudkundige principes of verslaggevingsregels of bewuste pogingen om de werkelijke financiële positie van het bedrijf te verdoezelen.
  • Fraude door externe partijen: Mkb-bedrijven kunnen ook slachtoffer worden van frauduleuze praktijken door externe partijen, zoals klanten, leveranciers of zelfs boekhouders of accountants. Dit kan variëren van valse facturering tot identiteitsdiefstal en andere vormen van financiële fraude.

Lees verder >>