‘Ai vraagt om ander mensbeeld en exit-strategie‘

De snelheid van de opkomst van ai en de gevolgen van die digitale ontwikkelingen voor de mens vragen om een ander mensbeeld en een exit-strategie. Dat zegt prof. dr. Esther Keymolen.

De snelheid van de opkomst van ai en de gevolgen van die digitale ontwikkelingen voor de mens vragen om een ander mensbeeld en een exit-strategie. Dat zegt prof. dr. Esther Keymolen die begin april benoemd is tot hoogleraar regulering digitale technologie aan de Universiteit Tilburg. Keymolen richt zich op ethische en filosofische vragen over technologie-regulering en houdt vrijdag 19 april haar oratie.  

In de aankondiging van die rede, schetst Keymolen dat digitale technologie het leven van mensen steeds meer ‘doordrenkt’. Als voorbeelden noemt ze sociale media, navigatiesystemen, ChatGPT en andere toepassingen die gemeengoed zijn geworden. Ze wijst erop dat met wet- en regelgeving, zoals de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), de Europese AI Verordening en ethische richtsnoeren voor betrouwbare ai, persoonlijke data zo goed mogelijk beschermd worden en risico’s beperkt zijn. Maar ze waarschuwt dat systemen en regulering soms ook tekort schieten en dat de mens daar soms de dupe van wordt.  

Dat illustreert ze met voorbeelden bij vier categorieën mensen die zich met digitale technologie bezighouden: de burger, de beroepsmatige gebruiker of ontwikkelaar, de ambtenaar en de wetenschapper. ‘Als ‘burger’ accepteren we bijvoorbeeld cookies zonder precies te weten waar we ja op zeggen; de kleine lettertjes lezen we niet. Soms hebben we behoefte aan andere gebruiksvoorwaarden dan die geboden worden, zoals de privacy regelen per groep in plaats van individueel, of willen we beschikbare informatie juist niet weten – zoals de kans op een erfelijke ziekte. De regelgeving gaat ervan uit dat de mens zelf de regie voert over zijn data, maar die mens is een fictie’, stelt ze.

Lees meer >>