vergrootglas
Op zoek naar een baan?
Actueel en relevant

Erasmus MC

Actief in

Het Erasmus MC is een universitair medisch centrum waar nieuwe kennis wordt ontwikkeld én overgedragen aan toekomstige professionals. Het terrein van deze kennis is zeer breed en strekt zich uit van ziekte tot gezondheid en van individuele tot maatschappelijke gezondheidszorg.

Medewerkers

ruim 10.000

Structuur

Het Erasmus MC is een publiekrechtelijke rechtspersoon op basis van artikel 1.13,2 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).

Profiel

Het Erasmus MC is een universitair medisch centrum waar nieuwe kennis wordt ontwikkeld én overgedragen aan toekomstige professionals. Het terrein van deze kennis is zeer breed en strekt zich uit van ziekte tot gezondheid en van individuele tot maatschappelijke gezondheidszorg.

Als grootste universitair medisch centrum van Nederland schept het Erasmus MC in Nederland bijzondere kansen voor onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg. Het Erasmus MC is een innoverend centrum voor hoogwaardige kennisontwikkeling, opleiding en zorg op het gebied van ziekte en gezondheid. Ruim 10 000 medewerkers spannen zich hier dagelijks voor in.

Het Erasmus MC is het grootste en meest diverse universitair medisch centrum van Nederland, gevestigd in het hart van de stad Rotterdam. Het kent een sterke sector gezondheidswetenschappen, sterk basisonderzoek en het grootste aantal academische ziekenhuisfuncties. Bovendien wordt onder de noemer 'Rotterdam wordt beter' gebouwd aan het universitaire-medische-centrum-van-de-21e-eeuw.

Het Erasmus MC is een uiterst veelzijdig universitair medisch centrum.

  • Waar onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg zijn samengebracht.
  • Waar samenwerking, initiatief en resultaatgericht werken passen bij de ambities van het Erasmus MC: Beter worden.

Cultuur
Onder de noemer Koers 2008: Gewoon beter is er een koers uitgezet waarin sleutelbgrippen als samenwerking en taakverdeling, alertheid en innovatie en prestatie en beloning belangrijke voorwaarden vormen. Daarmee willen we onze taken nóg beter uitvoeren. Dingen steeds beter willen doen is in Rotterdam heel gewoon en we hebben de ambitie in sommige taken gewoon beter te zijn dan anderen. Daarom het devies: Gewoon Beter!

Dat we de dingen steeds beter willen doen past bij de organisatie die we willen zijn. Een vitale mensenorganisatie met een Rotterdamse signatuur waar mensen met plezier werken, trots op hun
organisatie zijn en de volgende kernwaarden met elkaar delen: lef en ambitie, samenwerking en resultaatgerichtheid, loyaliteit en integriteit, bereidheid verantwoordelijkheid te nemen en een gezonde dosis nuchterheid.

Loopbaanmogelijkheden
Onze omgeving verandert. Het Erasmus MC als publieke kennisinstelling moet zich toenemend verantwoorden voor de besteding van middelen, de kwaliteit van onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg en zijn bereidheid tot kennisoverdracht naar de samenleving. Dat schept een goede kans om nog eens met een frisse blik naar onze eigen prestaties te kijken, die te kwantificeren en te verbeteren. Inkomsten worden minder voorspelbaar en dat vraagt om efficiënte en gezonde bedrijfsvoering, een sterke marktoriëntatie en competitief werken. Tegelijkertijd is voor de hoogwaardige uitvoering van onze hoofdtaken intensieve samenwerking met anderen onmisbaar. Heldere oriëntatie op de buitenwereld, regionaal, nationaal en zeker ook internationaal is een voorwaarde om de juiste koers te bepalen.
We hebben immers zowel Rotterdamse, Nederlandse als internationale verantwoordelijkheden.


Contactgegevens

Careerguide

Transistorstraat 7
1322 CJ Almere

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: 036 - 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Careerguide heeft 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op:


Nienke Smit   Pieter Lammers
Nienke Smit
n.smit@careerguide.nl
06-41454957
  Pieter Lammers
p.lammers@careerguide.nl
06-41454956