vergrootglas
Op zoek naar een baan?
Actueel en relevant

Eneco

Actief in

Energie

Medewerkers

5000

Structuur

De aandelen van ENECO zijn in handen van 61 Nederlandse gemeenten.

Profiel

Energie is één van de eerste levensbehoeften in de samenleving. ENECO levert hieraan een onmiskenbare bijdrage door te streven naar een betrouwbare, betaalbare en schone energievoorziening. Daarbij gaat het niet alleen om de huidige beschikbaarheid en distributie van energie, maar vooral om de mogelijkheden van morgen.

Ongeveer 2 miljoen klanten maken gebruik van de energie die ons bedrijf levert. Grote bedrijven, midden- en kleinbedrijven en veel huishoudens vertrouwen op onze diensten.

 1. Energie-installaties
  ENECO heeft een apart bedrijfsonderdeel voor installatie- en serviceactiviteiten. De kernactiviteiten zijn de verhuur, installatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties zoals (zonne-) boilers, geisers en ketels voor woningbouwverenigingen en particulieren. Ruim 500.000 klanten maken hier dagelijks gebruik van. Onder ENECO Installatiebedrijven werken Tempus (Zuid-Holland), Metapart (Noord-Holland) en GSU (Utrecht) ieder onder hun eigen naam.
 2. Energienetwerken
  ENECO heeft in diverse gebieden energienetten in beheer. De onafhankelijke netbeheerder zorgt hiervoor. De betrokken gebieden zijn: Amstelland, Delfland, Drechtsteden, Haaglanden, Krimpenerwaard, Merwedestreek, Midden-Holland, Midden- en Zuid Kennemerland, Noordoost-Friesland, Rotterdam-Rijnmond, Weert, de provincie Utrecht en de Zuid-Hollandse eilanden. Via deze netten wordt elektriciteit en gas naar de klanten in Nederland getransporteerd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u op www.e-netbeheer.nl.
 3. Energieproductie
  ENECO draagt bij aan een betrouwbare en verantwoorde energieproductie. Uit diverse productiepunten (o.a. Rijnmond Energie Centrale en binnenkort PerGen Centrale) en uit algemene inkoop betrekken wij onze energie. Daarnaast participeren we in diverse duurzame energieopwekkingsprojecten. Van grootschalige windparken (bijvoorbeeld windpark Q7 tot regionale of lokale initiatieven (biomassa-installaties, zonne-energiesystemen). In de rubriek MVO vindt u hierover meer informatie.

Organisatiestructuur
ENECO heeft een businessunit structuur gericht op de marktgroepen. ENECO kan daardoor breed en kostenefficiënt op de vrije markt werken.

Binnen de structuur zijn er zelfstandige bedrijfsonderdelen die op een eigen kernactiviteit zijn gericht: Retail, Infra, Business to Business, Services, Installatiebedrijven, ENECO NetBeheer en de drie vestigingen in Haarlem, Dokkum en Weert. Overkoepelend zijn de bedrijfsonderdelen Ondersteunende Diensten en het Bestuurscentrum. ENECO wil hierdoor effectief en commercieel opereren.

De aandachtsgebieden van ENECO kunnen worden verdeeld in de volgende vier categorieën:

 1. Integrale dienstverlening
  ENECO is een van de grote energiebedrijven in Nederland. Onze integrale dienstverlening omvat de productie, het transport en de levering van elektriciteit, gas, warmte en bijbehorende diensten (meten, beheren, installeren en factureren). In totaal bedienen wij circa twee miljoen zakelijke en huishoudelijke klanten.
 2. Betrouwbaar
  Ons bestaansrecht ligt in de kwaliteit van onze dienstverlening aan de klant. Klanten vinden het vanzelfsprekend dat er elektriciteit, gas of warmte is. ENECO zorgt ervoor dat de energienettten in goede conditie zijn. Wij doen wat we moeten doen, tegen een redelijke prijs. We doen de gewone dingen goed. Als een klant een afspraak maakt met ons, komen we die snel en adequaat na. Als er eens iets fout gaat, dan geven we dat eerlijk toe en zorgen we voor een snelle correctie. Wij luisteren naar onze klanten, anticiperen op hun wensen en bieden keuzemogelijkheden. Op basis van de informatie die wij geven, maakt de klant zelf bewuste keuzes.
 3. Duurzaam
  Energievoorziening kan niet los worden gezien van duurzaamheid. ENECO heeft hierop een heldere kijk, die is vastgelegd in onze duurzaamheidsverklaring ‘Duurzaam ondernemen: samen doen we dat'. Het verduurzamen van onze samenleving kost tijd en vereist realisme en consistentie. ENECO is onderdeel van de samenleving en zet zich in om verbeteringen te realiseren op dit gebied. Daarbij gaat het om de afweging van belangen op economisch, sociaal en milieugebied.
 4. Als beste gewaardeerd
  De kwaliteit van ons bedrijf, onze mensen en onze dienstverlening, geeft ons een goede concurrentiepositie. Wij weten dat succes niet vanzelf komt en wij werken er hard voor om onze klanten voor ENECO te laten kiezen. Wij willen een vooraanstaande positie innemen in de ontwikkeling van duurzame energie. Zo willen wij onze positie op de Nederlandse markt versterken.

Cultuur
Bij ENECO werken bijna 5.000 mensen. ENECO zet in op een duurzame energievoorziening en het excelleren in dienstverlening aan klanten.

Wij zijn een nuchter bedrijf dat de dingen die gedaan moeten worden, gewoon goed wil doen. Daarom besteden we aandacht aan ons werkkapitaal: onze medewerkers. Samen zijn we verantwoordelijk voor ons presteren naar de klant toe.

We werken in een open en duidelijke cultuur met korte lijnen. Toegankelijk en menselijk. Met veel eigen kweek van management en een grote instroom van jonge professionals. Met ruime aandacht voor de persoon. Met een nimmer aflatende aandacht voor de veiligheid van eigen mensen en onze klanten. Daarbij streven we naar een gezond financieel resultaat.

Goed werkgeverschap:

 • wij bieden onze medewerkers een stimulerende en veilige werkomgeving
 • wij bieden onze medewerkers vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling; o.a. door aanbod voor opleidingen en trainingen vanuit het ENECO Learning Center (ELC)
 • wij zorgen voor instroom en opleiding van jonge, nieuwe technische vakmensen met inzet van onze Bedrijfsschool KEI (Kennis en Ervaringsinstituut)
 • wij bieden afgestudeerden een interessante loopbaan en veel mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door persoonlijke ontwikkelingsprogramma's als het ‘Young Talent Program'.
 • wij bieden marktconforme arbeidsvoorwaarden.

Ons bestaansrecht ligt in de kwaliteit van wat we doen.
Denken en vooral ook doen! is ons motto.

Loopbaanmogelijkheden
ENECO heeft grote ambities om zich te onderscheiden als duurzaam energiebedrijf binnen de energiesector. Voor het realiseren van deze ambitie is ENECO er van overtuigd dat organisatie en medewerkers zich continu moeten blijven ontwikkelen. De ontwikkeling van medewerkers is van doorslaggevend belang voor het succes op korte en lange termijn. Begrippen als betrouwbaar, ondernemend en professioneel zijn eerder gewoonte dan uitzondering.

ENECO verwacht van haar medewerkers dat zij op een professionele manier hun werkzaamheden uitvoeren, dat duurzaam hoog in het vaandel staat, dat zij meedenken om ENECO continue te blijven ontwikkelen en te verbeteren. Met het uiteindelijke doel dat medewerkers met passie de beste prestatie neerzetten.

Om medewerkers te blijven ontwikkelen en ondersteunen, neemt ENECO haar beleid op het gebied van Training & Ontwikkeling zeer serieus. Om dit zoveel mogelijk te ondersteunen zijn er verschillende instrumenten ontwikkeld (en nog in ontwikkeling). Hieronder een korte uitleg bij verschillende van deze instrumenten:

IMP
Het Individueel Medewerker Plan staat voor de werkafspraken die voor de periode van een jaar met een medewerker worden gemaakt. Halverwege het jaar wordt de status van de afspraken besproken tijdens een voortgangsgesprek. Aan het einde van het jaar wordt een medewerker beoordeeld op basis van de resultaten met betrekking tot de gemaakte afspraken.

POP
Het Persoonlijk Ontwikkel Plan is een document waarin je aangeeft wat je ambities zijn en hoe je die denkt te bereiken. In overleg met je leidinggevende kun je vaststellen wat je ontwikkelvraagstukken zijn.

ELC
Het ENECO Learning Center staat centraal als het gaat om opleiden. Jaarlijks staat er per medewerker een bepaald budget tot zijn of haar beschikking om te besteden aan opleidingen, trainingen en cursussen. In overleg met je leidinggevende bepaal je de gewenste ontwikkelrichting.

Bij het ENECO Learning Center kun je samen met een studie adviseur bepalen welke opleiding het beste aansluit bij je ontwikkelvraag. Daarnaast kan je via de online catalogus zelf een opleiding boeken.


Contactgegevens

Careerguide

Transistorstraat 7
1322 CJ Almere

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: 036 - 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Careerguide heeft 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op:


Nienke Smit   Pieter Lammers
Nienke Smit
n.smit@careerguide.nl
06-41454957
  Pieter Lammers
p.lammers@careerguide.nl
06-41454956