vergrootglas
Op zoek naar een baan?
Actueel en relevant

In een samengestelde inspectie naar uniforme procesinrichtingen.

Interview met Derek Zumpolle - sr. Adviseur Directie Bedrijfsvoering, Planning & Control

Vlot, veilig en leefbaar: dat is waar het ministerie van Infrastructuur en Milieu om draait. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bewaakt en stimuleert de naleving van de wet- en regelgeving voor een veilige en duurzame leefomgeving en veilig transport. Derek Zumpolle, sr. Adviseur Directie Bedrijfsvoering/Planning & Control, vertelt welke uitdagingen er liggen binnen deze organisatie: 

Derek Zumpolle 'De Inspectie Leefomgeving en Transport is per 1 januari 2012 ontstaan uit een samenvoeging van de Inspectie Verkeer en Waterstaat en de VROM Inspectie. Dat heeft natuurlijk zijn weerslag op de huidige processen. Het werk is zeer afwisselend, met 6 domeinen op verschillende locaties in Nederland. Ieder met een eigen MT, eigen wensen en eisen. En vooral ook: eigen ICT systemen. De processen uniformeren, een zekere mate van standaardisatie doorvoeren en het aantal systemen grondig terugbrengen, dat is één van de grote uitdagingen die hier liggen.' 

'Als IT Auditor moet je daarbij in staat zijn om complexe technische problemen om te zetten naar praktische oplossingen. Zo is ILT bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het verlenen van vergunningen voor allerlei vervoersmodaliteiten, zoals vliegtuigen, spoorweg en wegvervoer, maar heeft de Inspectie ook een rol op het terrein van drinkwater, gevaarlijke stoffen en bedrijven. In de praktijk worden daar nu meerdere ICT systemen voor gebruikt die niet goed op elkaar zijn afgestemd. Mede onder invloed van de wens tot functie scheiding en de noodzaak tot het vermijden van handmatige werkzaamheden, helpen we een dergelijk proces opnieuw in te richten. We kijken naar het aantal beschikbare FTE, de onderliggende systemen, en de knelpunten daarin. Uiteindelijk willen we handmatige handelingen zoveel mogelijk elimineren en de wijze van vergunningverlening zoveel mogelijk digitaliseren.' 

'Dat doen we met een team van 4 auditors (Financial, Operational en EDP). ' 

'Als overheidsorganisatie moeten we iedere euro kunnen verantwoorden. Dat geeft de Auditor een bijzondere positie in een bijzonder spanningsveld. Efficiënter werken en de kans op fouten verkleinen, is van groot maatschappelijk belang. Tegelijkertijd is de publieke opinie vaak niet mals: Toezichthouders houden te veel toezicht, maar weer te weinig als het misgaat. Dat is iets waar je je hier dagelijks van bewust bent. Aan relevantie geen gebrek. Dat vraagt nogal wat van je en geeft tegelijkertijd ook veel voldoening. Want we staan hier echt ergens voor: een veilig, vlot en leefbaar Nederland!' 

Wil je dit interview verder delen?
Geplaatst op: 11-6-2013
Contactgegevens

Careerguide

Transistorstraat 7
1322 CJ Almere

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: 036 - 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Careerguide heeft 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op:


Nienke Smit   Pieter Lammers
Nienke Smit
n.smit@careerguide.nl
06-41454957
  Pieter Lammers
p.lammers@careerguide.nl
06-41454956