Vacatures in Financiën

Het gebrek aan data is juist de reden om te kwantificeren.

Interview met Ted van der Aalst - Advisor FRM bij KPMG

‘Gezien de bijzondere omstandigheden vonden we de uitspraak van premier Rutte: “Met 50 procent van de kennis, moeten we 100 procent van de besluiten nemen”, best wel legitiem. Toch is mijn ervaring dat het management in het bedrijfsleven niet anders doet. Zeker daar waar het beslissingen met betrekking tot de strategie betreft, worden deze veelal gedaan op basis van beperkte informatie en onder grote onzekerheden. Dat om die reden wordt vertrouwd op het onderbuik gevoel is een gemiste kans en bovendien een bedreiging voor de continuïteit van de onderneming. Dat moet anders kunnen.’

Ted van der Aalst is Advisor FRM bij KMPG. Hij studeerde wis- en natuurkunde, promoveerde in theoretische natuurkunde en verruilde in 2013 de wetenschappelijke wereld voor KPMG. Via KPMG heeft hij de opleiding tot AAG gedaan. ‘Mede onder druk van wet- en regelgeving gaat binnen verzekeraars veel aandacht uit naar de beheersing van financiële risico’s. Over het algemeen staat het risicomanagementraamwerk op dit terrein goed in de steigers. Er zijn echter tal van andere risico’s die voor verzekeraars een bedreiging (of kans) vormen, nu of in de toekomst. Denk aan klimaat-, cyber-, pandemie-, diversiteitsrisico’s of het veranderende consumentengedrag. Risico’s die wel benoemd worden maar, omdat ze lastig concreet zijn te maken, slechts op gevoel de besluitvorming beïnvloeden. Kernvraag is daarom: hoe maak je de stap van onderbuikgevoel naar een afgewogen en consistent besluitvormingsproces?

Scenarioanalyse

Een risico is in mijn ogen pas te beheersen als je het concreet weet te maken. En concreet maken betekent voor mij al snel kwantificeren. Dan pas kun je inzichtelijk maken wat de impact er van is op het rendement, hoe groot de bandbreedte is en binnen welke tijdshorizon het zich voordoet. Met die wetenschap kun je vervolgens bepalen wat de kosten mogen zijn om het risico te mitigeren en welke controlemaatregelen daarvoor nodig zijn. Neem het klimaatrisico als voorbeeld. Een containerbegrip waar een hele wereld achter schuilgaat. Splits het op en maak meetbaar welke gevolgen de grootste impact hebben op de realisatie van je strategie. Maak bijvoorbeeld inzichtelijk hoe groot, en binnen welk tijdsbestek, de impact is van veranderende neerslagpatronen op de loss ratio van de verzekeringsportefeuille. Of bepaal wat het effect kan zijn van de CO2 footprint van de bedrijven waarin je investeert op de winstgevendheid van de beleggingsportefeuille. Uiteraard is er een gebrek aan data, maar alleen door de onzekerheid expliciet te maken kan het kwalitatieve onderbuikgevoel plaatsmaken voor een solide besluitvormingsproces. Bij kwalitatieve analyses ontbreekt de data eveneens; dat gebrek is juist de reden om te kwantificeren. Risico’s worden op deze wijze kwantificeerbaar en het besluitvormingsproces daarmee inzichtelijk, consistent en controleerbaar.

Er is geen manager die geen gebruik maakt van modellen of scenarioanalyses als het aankomt op de besluitvorming rondom de verzekeringsportefeuille. Die situatie hebben we ook voor ogen kijkend naar de totale bedrijfsvoering. Ook operationele of strategie keuzes zouden alleen genomen mogen worden na een kwantitatieve onderbouwing. Daar ligt voor mij een geweldige uitdaging: vanuit mijn voorliefde voor het kwantitatieve werkveld, tools te ontwikkelen die organisaties helpen het onzichtbare zichtbaar te maken.’

Binnen KPMG is Ted verantwoordelijk voor het actuariële team dat zich bezighoudt met kwantificering van niet-financiële risico’s en een kwantitatieve aanpak van Enterprise Risk Management en hij komt voor de verdere uitbreiding van zijn team graag in contact met mensen die hier ook in geïnteresseerd zijn.

Wil je dit interview verder delen?
Geplaatst op 20 mei 2021
Contactgegevens

Careerguide

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: 036 - 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Careerguide heeft 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op of stuur hem in via dit formulier.