vergrootglas
Op zoek naar een baan?
Actueel en relevant

Je moet zelf de verandering organiseren

Interview met Wytzejan de Jong - Adjunct directeur Risk Management

Een probleem bij het implementeren van Solvency II is het grote aantal onzekerheden. Zo is de Europese wet- en regelgeving rondom Solvency II nog volop in beweging en krijgen verzekeraars te maken met een grote hoeveelheid open normen. Alle betrokken partijen zijn nog zoekende. Het congres Risicomanagement voor Verzekeraars biedt de laatste stand van zaken en de gelegenheid uw eigen Solvency II en ORSA-aanpak te toetsen aan die van een aantal verzekeraars.

Binnen ASR is Wytzejan de Jong verantwoordelijk voor de implementatie van Solvency II. Juist vanwege zijn brede bedrijfservaring (sales in asset management, management levenbedrijf en projectmanagement ICT) werd hij voor deze klus gevraagd. ´Het is belangrijk dat je vanuit het risk management verbinding zoekt met de organisatie en zodoende de brug kunt slaan tussen het instrumentele van de modellen enerzijds en het gedrag van medewerkers en management anderzijds. Die verandering moet je zelf organiseren. Solvency II geeft alleen de eisen en principes op basis waarvan de organisatie ingericht moet zijn.

Voor pijler I (berekening van de kapitaalseisen) maakt ASR gebruik van zowel een eigen model (dit is nog geen ‘intern model’ volgens de SII definities, aangezien het nog niet is aangeboden aan de DNB) als de standaard methodiek. ASR heeft er voor gekozen om in eerste instantie zelf ervaring op te doen met beide modellen en op een later moment het eigen model te laten goedkeuren door DNB.

Met de implementatie van pijler II wordt de slag naar de organisatie gemaakt. Daarbij kom je de discrepantie tussen theorie en praktijk tegen. Zeker omdat de principle based aanpak van de toezichthouder veel ruimte voor discussie laat. Die discussie is overigens wel de eerste stap in het vergroten van het risicobewustzijn binnen de organisatie. Daar gaat ASR vanaf het 2e kwartaal van dit jaar nog verder vorm aan geven door het organiseren van workshops voor de medewerkers. In onze ogen zal dit bijdragen tot een betere verankering van de principes die met Solvency II worden nagestreefd.´

Wil je dit interview verder delen?
Geplaatst op: 12-4-2012
Contactgegevens

Careerguide

Transistorstraat 7
1322 CJ Almere

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: 036 - 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Careerguide heeft 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op:


Nienke Smit   Pieter Lammers
Nienke Smit
n.smit@careerguide.nl
06-41454957
  Pieter Lammers
p.lammers@careerguide.nl
06-41454956