Vacatures in Financiën

In data liggen de antwoorden verscholen; maar waar?

Interview met Floris van Munster - Adviseur Data Analytics bij SVB

‘Maandelijks zorgen wij dat ruim 5,7 miljoen Nederlanders krijgen waar ze recht op hebben. We voeren verschillende wetten en regelingen uit als het gaat om sociale zekerheid. Voorbeelden daarvan zijn de AOW, kinderbijslag en het Persoonsgebonden budget (PGB). Daarmee is een bedrag gemoeid van ongeveer € 50 miljard. Over hoe we dat doen en aan wie we het geld besteden moeten we natuurlijk verantwoording afleggen. Bovendien verwachten ministeries van ons inzicht in de ontwikkeling van de uitgaven naar de toekomst toe. Het antwoord op al die vragen ligt verscholen in de bestanden. Ons team is verantwoordelijk voor de ontsluiting van die data. Gezien de omvang van de database en de belangen die ermee gemoeid zijn een stevige uitdaging.’

Floris van Munster studeerde wiskunde en begon zijn loopbaan als softwareontwikkelaar. Bij de ontwikkeling van applicaties voor een zorgverzekeraar ontdekte hij zijn voorliefde voor data. ‘Data herbergt een enorme kracht in zich, ik vind het geweldig om die te ontginnen, patronen te ontdekken en de juiste antwoorden te vinden. SVB bood me de kans om als Data Analist aan de slag te gaan en me daar als professional in te ontwikkelen.’

Dataplatform

Basis voor ons dataplatform is een kopie van het klantadministratiesysteem. De query’s die daarop gedraaid werden leverden overzichten op in Excel. Niet meer van deze tijd. Dus de afgelopen jaren hebben we veel energie gestoken in de professionalisering hiervan. Alle modellen zijn omgezet in R en tools als Power BI zijn geïmplementeerd. Mijn IT-achtergrond kwam hierbij goed van pas. We zitten midden in de transitie maar weten stapsgewijs het dataplatform op een hoger plan te krijgen. Minder foutgevoelig door de hoge mate van automatisering, snellere rapportages en krachtiger presentaties.

Ook de werkwijze van ons team heeft wijzigingen ondergaan. Ik begon als Statistisch Analist en hield me alleen bezig met het verleden waarbij de belangrijkste taak was uit te zoeken hoeveel mensen onder een bepaalde regeling geld hadden ontvangen. De andere helft van het team had het oog gericht op de toekomst en boog zich over de ramingen. Met de inrichting van het nieuwe dataplatform hebben we beide rollen gecombineerd. Ik doe analyses op het verleden en vertaal die gelijk door naar voorspelling voor de toekomst. Een stuk effectiever en vooral ook leuker.

Kamervragen

‘Een deel van ons werk bestaat uit het oplossen van ad hoc vragen. Bij discussies in de Kamer zijn dan cijfers nodig. Ik zoek dan uit om welke aantallen het gaat, hoe die zich naar de toekomst toe zullen ontwikkelen en wat de financiële consequenties zijn. Met deze inzichten kan de politiek dan vervolgens een besluit nemen.’

Relevantie

SVB vervult een cruciale rol in de uitvoering van het Nederlandse socialezekerheidsstelsel. Dat geeft een extra dimensie aan mijn werk omdat je weet hoeveel mensen afhankelijk zijn van onze dienstverlening. Door het ontsluiten van data zijn we in staat de organisatie van informatie te voorzien waarmee we met z’n allen ons werk beter kunnen doen.

Wil jij vanuit Data Analytics hier ook een bijdrage aan leveren lees dan meer over de mogelijkheden binnen SVB:

Business Analist

BI Developer

 

Wil je dit interview verder delen?
Geplaatst op 01 november 2022
Contactgegevens

Careerguide

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: +31 36 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Careerguide heeft 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op of stuur hem in via dit formulier.