vergrootglas
Op zoek naar een baan?
Actueel en relevant

De audit premieproces

Interview met Dennis Buitendijk - Senior Auditor VGZ

De audit Premieproces is een mooi voorbeeld van de veelzijdigheid van ons werk. Als zorgverzekeraar heeft VGZ de taak om op een bepaald moment een premie aan onze verzekerden te communiceren. Hier gaat een complex traject aan vooraf, waarbij de zorgkosten en –inkoop, het bedrijfsresultaat en regels rondom solvabiliteit een grote rol spelen in de bepaling van de premie. Internal Audit speelt op meerdere aspecten een rol; zo is bij het bepalen van de huidige premie een audit Premieproces uitgevoerd.

 Doel hiervan was om de beheersing van dit proces te beoordelen, onder andere door onderzoek te doen naar de manier hoe dit proces verloopt, welke informatie gebruikt wordt en waar deze op gebaseerd is en hoe uiteindelijk de besluiten worden genomen. Een interessant aspect van de audit betrof het meenemen van ‘gedrag’ en ‘cultuur’ binnen dit kader. Hierdoor vormen we ons een beeld over vragen als: ‘Zijn de juiste mensen betrokken?  Zijn getallen onderbouwd en reëel? In hoeverre is er ruimte voor kritische vragen?’

 Naast de gebruikelijke analyse van documenten en het houden van interviews met betrokkenen hebben we dan ook veel gebruik gemaakt van observaties. Zonder actief deel te nemen zijn wij daarbij aanwezig bij werkoverleggen; dit varieert van de werkvloer tot de bestuurskamer. We luisteren niet allen naar wat gezegd wordt, maar ook hoe dat gezegd wordt en op welke manier deelnemers verbaal en non-verbaal reageren op elkaar. Hiermee ontstaat inzicht in de mate waarin betrokkenen hun verantwoordelijkheid nemen, in hoeverre verschillende onderdelen van VGZ samenwerken en of daarbij voldoende balans is tussen de betrokken bedrijfsonderdelen.

 Dat vind ik een mooi onderdeel van ons werk, we hebben daarmee een aanjagend effect op veranderingen om de organisatie te verbeteren. IA heeft een interessante positie binnen VGZ, we kijken vanuit onze rol met veel programma’s en projecten mee en zien van dichtbij ‘hoe de hazen lopen’. Daarbij opereren we op alle niveaus en komen we bij alle divisies. 

 Het is onze uitdaging om de juiste, relevante informatie los te krijgen. Soms gaat dat makkelijk, andere keren kost het tijd om voldoende vertrouwen en veiligheid te creëren. Hierbij helpt het als we duidelijk kunnen maken dat we er niet zijn er om personen af te rekenen maar samen een gedeeld belang hebben om het bedrijf vooruit te helpen. In onze rol doen we dat door een zo onafhankelijk mogelijk beeld van de praktijk  te laten zien. En door onderbouwd te rapporteren wat daarbij goed gaat én waar nog mogelijkheden voor verbetering zitten, zowel op inhoud als proces. Als dat lukt en je ziet resultaat, dan geeft dat energie!

Wil je dit interview verder delen?
Geplaatst op: 10-3-2019
Contactgegevens

Careerguide

Transistorstraat 7
1322 CJ Almere

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: 036 - 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Careerguide heeft 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op:


Nienke Smit   Pieter Lammers
Nienke Smit
n.smit@careerguide.nl
06-41454957
  Pieter Lammers
p.lammers@careerguide.nl
06-41454956
Linkedin    Twitter    Contact met Nienke Smit via WhatsApp   Linkedin    Twitter    Contact met Pieter Lammers via WhatsApp