Vacatures in Financiën

Compliance binnen de trustsector

Interview met Angéline Gillebaart - GRC professional DPA Compliance

De trustsector heeft een hoop kritiek te verduren gekregen. Eén van de oorzaken hiervan is het Oekraïne conflict. Dit conflict heeft geleid tot onthulling van een aantal in Nederland gevestigde vennootschappen die door Oekraïense oligarchen zijn gebruikt om geld weg te sluizen. Daarnaast roepen belastingconstructies die o.a. via Nederland lopen meer (inter)nationale weerstand op en steeds vaker worden multinationals publiekelijk ter verantwoording geroepen en worden belastingafspraken nader onderzocht.

Aan het woord is Angéline Gillebaart, werkzaam bij DPA Risk en Compliance als GRC professional. Angéline heeft inmiddels 4,5 jaar werkervaring en diverse compliance opdrachten uitgevoerd. We hebben haar gevraagd een beeld te schetsen van de ontwikkelingen in compliance in de trustsector.

Angéline haalt allereerst de nieuwsbrief van de DNB aan  van mei 2014 waaruit blijkt dat de integriteitsrisico’s bij de trustkantoren hoog zijn, doordat niet adequaat wordt gehandeld in. Een opvolgend nieuwsbericht van dit orgaan (september 2014) stelt dat de trustsector een poortwachtersfunctie heeft. De awareness bij trustkantoren dient verbeterd te worden, zodat o.a. een aankondiging van een toezichtsbezoek niet leidt tot het last minute updaten van bijvoorbeeld cliëntendossiers. Het besef van een integere bedrijfsvoering dient bij alle lagen van een trustkantoor door te dringen. Echter, net als bij  andere financiële instellingen heeft een cultuurverandering tijd nodig. De trustsector is zich wel degelijk bewust van deze veranderende opinie en neemt daarin maatregelen. Onder meer door de  nadruk te leggen op verdachte transacties, wat heeft geresulteerd in een stijging van FIU meldingen. Ook kijkt de sector kritischer naar de dienstverlening aan nieuwe en bestaande cliënten.

Rib Wtt 2014
De Rib Wtt geeft op dit moment nog veel vrijheden betreffende de inrichting van de bedrijfsvoering van trustkantoren. De nieuwe Rib Wtt, die vanaf 1 januari 2015 van toepassing is, legt eisen vast die trustkantoren dwingen meer structuur aan te brengen in de bedrijfsvoering. Zo wordt verwacht dat een trustkantoor periodiek een integriteitsrisicoanalyse uitvoert en mitigerende maatregelen in kaart brengt en deze ook uitvoert. Door deze analyse wordt het trustkantoor verplicht om de bedrijfsvoering op integriteitsrisico’s door te lichten en te handelen bij tekortkomingen.

Ten aanzien van de (her)acceptatie van cliënten worden ook additionele vereisten gesteld om o.a. hoge risico’s beter in kaart te brengen en ervoor zorg te dragen dat onderliggende documentatie beter wordt vastgelegd.

Ten opzichte van de controle wordt de compliance functie en audit functie verplicht voor elk trustkantoor. Beiden functies dienen te rapporteren aan het bestuur.

De vernieuwde Rib Wtt geeft additionele handvatten, maar de uitvoering in de praktijk ligt bij het bestuur en de medewerkers. De business dient zelf bewust te zijn van alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving, maar dienen ook  de risico’s te signaleren en te handelen op het moment dat een vennootschap of cliënt buiten zijn doel acteert.

Een transactie welke door de doelvennootschap wordt uitgevoerd is bijvoorbeeld voor het trustkantoor vaak meer transparant dan voor bijvoorbeeld de bank. Door de positie van het trustkantoor, afhankelijk van de dienstverlening, beschikt het veelal over de onderliggende documentatie. Deze betrokkenheid is tegelijkertijd een gevaar, indien de objectiviteit op de achtergrond verdwijnt. De awareness voor verdachte transacties, activiteiten en/of handelingen zou dan in het gedrang kunnen zijn. In de trust wordt hier aan gewerkt door middel van interne en externe trainingen, maar ook worden controles uitgevoerd.

De risico’s brengen ook met zich mee dat het trustkantoor een risk appetite betreffende o.a. diensten, cliënten en structuren dient te hebben en ten allen tijde de risico’s gedegen in kaart heeft gebracht omtrent de besluitvorming. Het bestuur speelt hierbij een cruciale rol, doordat zij een duidelijk statement moeten afgeven.

De trustsector is zich terdege bewust van de veranderingen in het speelveld en onderneemt ook initiatieven om de sector meer integer en bestendig te maken voor de toekomst, zoals onder andere het kwaliteitskeurmerk van Holland Quaestor en verplichte en permanente educatie. Het besef van de verantwoordelijkheid van de trustsector in zijn geheel, maar ook het besef van de individuele trustmedewerkers neemt toe. De nieuwe Rib Wtt geeft meer structuur en door bevindingen uit toezichtsbezoeken heeft de trustsector voldoende handvatten om op voort te borduren. De onaangekondigde bezoeken van de DNB zullen ook de awareness van de sector stimuleren.

Lees meer over de mogelijkheden binnen DPA Compliance.

Wil je dit interview verder delen?
Geplaatst op 08 december 2014
Contactgegevens

Careerguide

Transistorstraat 7
1322 CJ Almere

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: 036 - 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Careerguide heeft 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op:


Nienke Smit   Pieter Lammers
Nienke Smit
n.smit@careerguide.nl
06-41454957
  Pieter Lammers
p.lammers@careerguide.nl
06-41454956