Vacatures in Financiën

Aantoonbaar in control zijn

Interview met Debby Engel - Manager 1e lijn Risk & Compliance, divisie Pensioen & Leven Achmea

Koud 3 maanden aan de slag als Operational Risk Manager kreeg Debby Engel de kans om leiding te gaan geven aan het team 1e lijn Risk & Compliance. “Een andere rol maar nog steeds dezelfde uitdaging: zorgen dat we binnen de divisie Pensioen en Leven aantoonbaar in control zijn en blijven. Een fikse uitdaging gezien alle wet- en regelgeving die op ons afkomt en de transitie waar we als hele pensioensector in zitten.

Om deze transitie binnen de organisatie op de juiste, volledige en tijdige manier te borgen is noodzakelijk om de kansen en risico’s van deze transitie inzichtelijk te maken. Om dit te bewerkstellingen is het toepassen van integraal risicomanagement een must. Dit is ook het punt waar we nu als 1e lijn Risk & Compliance team staan. Op dit moment ligt de focus nog veelal op het achteraf testen van de effectiviteit van de key controls. We denken echter nog meer waarde voor de organisatie te kunnen creëren. Als eerste is dat bijdragen aan het rationaliseren en automatiseren van key controls, zodat we handmatige processtappen zoveel mogelijk eruit halen. De ambitie is om met minder inspanning vanuit de operatie toch aantoonbaar in controle te kunnen zijn over de belangrijkste risico’s. 

De tijd die hiermee vrijkomt, zetten we dan weer in om het management aan de voorkant van processen te adviseren, challengen en te ondersteunen bij het in beeld brengen en beheersen van de key risico’s. Key risico’s zijn die risico’s die ons het hardste kunnen raken als we hier geen grip over hebben. Kortom: waar loopt het management nu echt risico? En waar moeten we nu op sturen? Juist de combinatie van het inzichtelijk maken van je key risico’s aan de voorkant van de processen en het testen of we deze risico’s in de grip hebben  aan de achterkant maakt dat we sneller aantoonbaar in control komen en blijven.

Integraal Operational Risk Management

“Wat het werken binnen ons team zo gaaf maakt is dat we risk en compliance werkzaamheden uitvoeren op alle facetten van de bedrijfsvoering in een brede omgeving. Hierbij streven wij ernaar om de verschillende risicogebieden van operational risk zoals processen, compliance, IT, informatiebeveiliging, fraude, uitbestedingen en financial risk zo integraal mogelijk te benaderen. Die integrale aanpak vergroot onze slagkracht.

Gezamenlijk integraal risicomanagement toepassen vraagt van alle collega’s wel een inspanning en een andere kijk op onze dagelijkse werkzaamheden. Controle vormt nog steeds het fundament, maar van daaruit adviseren we steeds meer hoe we de grip op onze key controls het beste kunnen inrichten. Dat vraagt om een op samenwerking gerichte instelling, waarbij je stakeholders op basis van je expertise weet te overtuigen. Wil jij in het 1e lijns risk management samen met je team het verschil maken, dan maken we graag kennis met je.
Wil je dit interview verder delen?
Geplaatst op 09 september 2022
Contactgegevens

Careerguide

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: +31 36 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Careerguide heeft 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op of stuur hem in via dit formulier.